Klinički izazovi restauracija Klase II

Svakodnevni rad dobrog stomatologa je s jedne strane rasporedom prepun i s druge strane prepun potrebama za kvalitetnim radovima te traženjem što boljih materijala. Skoro polovica restaurativnih radova su klasa 2 od čega je 70% njih kompozitnih. Čak 70% stomatologa smatra klasu 2 pravim izazovom zbog stvaranja pravilnih kontakata. Loši kontakti su većinom razlog loših ispuna koji rezultiraju nezadovoljnim pacijentom i gubitkom vremena za ponovnu izradu ispuna.
Lokacija: Edukacijski centar Interdent Celje
Datum: 17. 6. 2020
Ostali termini:
Trajanje: 1 dan, početak u ob 9.00 sati
Broj učesnika: 6 - 10
Jezik: hrvatski
Cijena: 122 € sa PDV
Prijava
Predavač:
Daniel Baketić, dr.med.dent Biografija
Sadržaj:

Samo kod pravilnog i pouzdanog protokola možemo lako dobiti brže, kvalitetnije i dugotrajnije radove
koji će nam osigurati više vremena te zadovoljnog pacijenta. U sklopu radionice će se također održati
edukacija na temu ergonomije u stomatološkoj ordinaciji pri čemu ćete se upoznati sa sljedećem:

Sadržaj:
• klinički izazovi klase 2
• jednostavan i pouzdan protokol klase 2
• palodent V3- Sectional matrix system
• univerzalni adheziv- Prime&bond active universal
• SDR - smart dentine replacement
• ceram X univerzalni kompozit

Praktični dio - protocol klase 2 Dentsply Sirona

Ergonomija:
• ergonomski zahtjevi,
• radni položaji,
• položaj pacijenta,
• savjeti.