#news-2498

Interdent

ŽICA ZA KVAČICE

Okrugla, izrađena iz nekorodirajućeg, tvrdog čelika za ortodonciju i protetiku, zadržava oblik i ...

#news-22587

Interdent

INTERACRYL COLD

Akrilatna masa za hladnu polimerizaciju, tip 2, klasa 1. Interacryl Cold je samopolimerizirajuća ...

#news-2493

Interdent

INTERACRYL HOT

Akrilatna masa za vruću, kratku polimerizaciju, tip 1, klasa 1. Interacryl Hot je vruća, kratko p...

#news-2492

Interdent

INTERACRYL CAST

Akrilatna masa za tehniku ulijevanja, tip 2, klasa 2. Interacryl Cast je umjetna masa koja hladno...

#news-22623

Interdent

INTERACRYL PLAST

Akrilatna masa za individualne žlice za otiske. Interacryl Plast je hladno polimerizirajuća umjet...

#news-2565

Interdent

INTERACRYL ORTHO

Akrilatna masa za ortodonciju za hladnu polimerizaciju, tip 1. Interacryl Ortho je samopolimerizi...