#news-2516

Interdent

I-BOND NF

I-BOND NF je biokompatibilna neplemenita legura za lijevanje na bazi kobalta za tehniku metal ker...

#news-2520

Interdent

I-BOND 02

I-Bond 02 je biokompatibilna neplemenita legura za lijevanje na bazi nikla za tehniku metal keram...

#news-2518

Interdent

I-BOND LO

I-Bond LO je biokompatibilna neplemenita legura za lijevanje na bazi nikla za tehniku metal keram...

#news-2511

Interdent

I-MG HE

I-MG HE je biokompatibilna legura za lijevane baze na osnovi kobalta bez berilija, nikla, kadmija...

#news-2512

Interdent

I-MG

I-MG je biokompatibilna legura za ljevane baze na osnovi kobalta bez berilija, nikla, kadmija i o...

#news-2514

Interdent

I-GW

I-GW je neplemenita legura nove generacije na Ni-Cr bazi za fasetirane krunice i mostove. Ne sadr...

#news-2509

Interdent

I-MG FH

Legura na bazi kobalta za lijevane baze bez berilija, nikla, kadmija i olova, povećane elastičnos...

#news-9668

Interdent

I-BOND EASY

Sastav m%   ...

#news-2507

Interdent

I-MG EKO

I-MG EKO je neplemenita legura za lijevane baze na bazi Co-Cr-Mo bez nikla i berilija. Ima odličn...