Politika privatnosti

Pozivamo vas da pročitate Pravilo o privatnosti Interdent d.o.o. u nastavku.

PRAVILA O PRIVATNOSTI ZA POSJETITELJE WEB STRANICE I KUPCE INTERDENT D.O.O.

Web stranicama

upravlja tvrtka Interdent d.o.o., Opekarniška cesta 26, 3000 Celje.

Ova Pravila o privatnosti detaljno objašnjavaju kako upotrebljavamo osobne podatke koje nam dajete prilikom korištenja web stranice, narudžbe za uslugu ili kupnje proizvoda, te pri registraciji/sudjelovanju u obrazovnom centru.

1. ŠTO SU OSOBNI PODACI?
Osobni podaci su informacije koje vas posredno ili neposredno prepoznaju kao pojedinca, a "posredno" znači u kombinaciji s drugim informacijama, na primjer, s vašim imenom, poštanskom adresom, adresom e-pošte, telefonskim brojem, identifikacijskim brojem, podacima o lokaciji ili drugim identifikatorima.
2. KOJE OSOBNE PODATKE POKUPLJAMO?
Ako ste samo posjetitelj Interdent web stranice, prikupljamo podatke samo pomoću kolačića. Ako ste korisnik/kupac usluga/proizvoda tvrtke (na primjer, prijavili ste se za edukaciju, obavilii ste online kupnju, itd.), tada prikupljamo i druge osobne podatke koji nam trebaju za poslovanje.Ti osobni podaci su:
  • ime i prezime;
  • kontakt adresa e-pošte;
  • korisničko ime (ako je navedeno);
  • kontakt telefon;
  • IP adresa (ako je navedeno);
  • podatke za izdavanje računa (ime i prezime, adresa i poštanski broj i porezni broj pravne osobe).
3. KAKO OBRAĐUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE?
Svi preneseni osobni podaci se tretiraju povjerljivo i koriste se isključivo u svrhu za koju su bili preneseni. Interdent ima vrlo ozbiljan pristup sigurnosti podataka. Koristimo odgovarajuću razinu zaštite, a uspostavili smo razumne fizičke, elektronske i upravne mjere s kojima su prikupljeni podaci zaštićeni od nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja osobnih podataka ili neovlaštenog pristupa osobnim podacima koji su preneseni,  pohranjeni ili se na neki drugi način obrađuju. Naša pravila i procedure za zaštitu podataka su usko povezani sa široko prihvaćenim međunarodnim standardima i redovito se pregledavaju i ažuriraju po potrebi, kako bi bili u skladu s našim poslovnim potrebama, promjenama u tehnologiji i regulatornim zahtjevima. Pristup vašim osobnim podacima dopušten je samo osoblju, davateljima usluga koji trebaju ove informacije iz poslovnih razloga ili onima koji to trebaju da bi obavljali svoj posao.

U slučaju kršenja zaštite osobnih podataka, Interdent će slijediti sve relevantne propise o kršenju podataka.

Ako ste naručili proizvod/uslugu, osobni se podaci prikupljaju i obrađuju za zaključivanje i provedbu ugovora, tj. pružanje naručenih usluga/proizvoda, pružanje informacija o dodatnim detaljima navedenih usluga/proizvoda, bilo kakve izmjene, dodatne pojedinosti, upute za uporabu, te pružanje radnih materijala za usluge/proizvode.

U slučaju prijave na Interdent e-vijesti (tzv. Newsletter), proslijeđena adresa e-pošte i ime na temelju pristanka se obrađuju u svrhu općih informacija o posebnim ponudama, novostima, te edukacijama i događajima vezanim uz Interdent.

U bilo kojem trenutku možete otkazati pretplatu na e-newsletter klikom na vezu primljenih poruka ili nas kontaktirati na adresu u.gradisnik@interdent.cc.

Interdent se obvezuje da neće prodati, posuditi ili na bilo koji drugi način prenijeti informacije koje ćete putem web stranica ili na bilo koji drugi način prenijeti trećim osobama, osim u dolje navedenim slučajevima i ako zakonom nije drugačije propisano.

Vaši osobni podaci bit će otkriveni Interdentu samo navedenim trećim stranama prema dolje navedenim uvjetima i odredbama, pri čemu će Interdent osigurati da se vaši osobni podaci obrađuju, štitite i prenesu u skladu s važećim propisima:

Vanjski pružatelji usluga

Ako je potrebno, ovlastiti ćemo druge tvrtke i pojedince za obavljanje određenih poslova koji pridonose našim uslugama. Na primjer, možemo poslati osobne podatke davateljima usluga za hosting naše baze podataka, usluge obrade podataka ili za slanje informacija koje ste zatražili za pružanje usluga podrške itd. Davatelji vanjskih usluga pružat će takve podatke ili ih učiniti dostupnima samo u onoj mjeri koja je potrebna u određenoj svrsi. Ovi podaci neće se koristiti za bilo koju drugu svrhu. Vanjski pružatelji usluga su u ugovoru dužni poštivati povjerljivost vaših osobnih podataka.

Poslovni transferi

U svezi s bilo kakvim reorganizacijom, pretvorbom statusa, prodaje ili bilo kojeg drugog prijenosa sredstava (obično nazvanih "poslovni transferi") prenosit ćemo podatke u razumnoj mjeri i po potrebi za prijenos poslovanja, pod uvjetom da se primatelj obvezuje poštivati vaše osobne podatke u skladu s važećim pravilima o zaštiti osobnih podataka. Nastavit ćemo osiguravati povjerljivost svih osobnih podataka i obavijestiti oštećene korisnike prije nego što osobni podaci postanu predmetom drugih pravila o privatnosti.

Javna tijela

Obavijestit ćemo javna tijela o vašim osobnim podacima samo u slučajevima kada to zahtijeva nacionalni zakon ili zakon Europske unije. Interdent će, na primjer, odgovoriti na zahtjeve sudova, tijela za provođenje zakona i ostalih državnih tijela, što također može uključivati državne vlasti druge države članice EU.

4. ZAKONIT INTERES
Na temelju legitimnog interesa, koristimo vaše osobne podatke kako bismo otkrili i spriječili prijevaru, korištenje i zlouporabu usluga ili pretplata na njih, također u kontekstu osiguranja stabilnog funkcioniranja našeg sustava i usluga, kao i u svrhu provođenja mjera informacijske sigurnosti, ispunjavanja uvjeta kvalitete usluga i otkrivanja tehničkih neuspjeha sustava i usluga.

Na temelju legitimnog interesa, Vaše osobne podatke također koristimo u svrhu mogućeg izvršenja, sudskog i izvanrednog oporavka.

5. VAŠA PRAVA U VEZI S VAŠIM OSOBNIM PODACIMA
Pojedinci mogu zatražiti od Interdenta pristup osobnim podacima, ispravljanje, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, te pravo prigovora na obradu i prenosivost vaših osobnih podataka.

Pravo na obaviještenje: Uvijek imate pravo znati da li se vaši osobni podaci obrađuju i ako je tako imate pravo na pristup osobnim podacima i sljedećim podacima: (a) svrsi obrade; (b) priroda predmetnih osobnih podataka; (c) korisnici ili kategorije korisnika kojima su otkriveni ili će biti otkriveni osobni podaci; (d) procijenjeno vrijeme zadržavanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriteriji koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja; (e) gdje se od vas ne prikupljaju osobni podaci, sve dostupne informacije vezane uz njihov izvor.

Pravo na ispravak: imate pravo ispraviti netočne osobne podatke koji se odnose na vas i uzimajući u obzir svrhe obrade, te pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka.

Pravo brisanja: Imate pravo na brisanje svojih osobnih podataka ako se primjenjuje jedan od sljedećih razloga:

 (a) osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili su na drugi način obrađeni; (b) ako opozove pristanak na temelju kojeg se obavlja obrada i gdje nema druge pravne osnove za obradu; (c) ako se suprotstavite obradi i nema glavnih legitimnih razloga za njihovu obradu; (d) osobni podaci su obrađeni nezakonito.

Pravo na ograničavanje obrade: Imate pravo ograničiti obradu osobnih podataka ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:

 (a) kada se osporava točnost podataka, za razdoblje koje nam omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka; (b) obrada je nezakonita, vi se suprotstavljate brisanju osobnih podataka i umjesto toga zatražite ograničenje njihove uporabe; (c) više ne trebamo vaše osobne podatke za obradu, ali ih trebate provoditi, provoditi ili braniti pravne zahtjeve; (d) ako ste podnijeli prigovor u vezi s obradom na temelju legitimnih interesa Interdent dok ne bude potvrđeno da su naši legitimni razlozi nadvladali vaše razloge.

Ako je obrada Vaših osobnih podataka ograničena u skladu s prethodnim stavkom, ti se osobni podaci, osim njihovog skladištenja, obrađuju samo uz vaš pristanak ili za izvršenje ili obranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe.

Prije otkazivanja ograničenja obrade vaših osobnih podataka dužni smo vas obavijestiti o tome.

Pravo na prijenos podataka: Imate pravo primiti vaše osobne podatke koje ste nam dali u strukturiranom, široko korištenom i strojno čitljivom obliku, te pravo prosljeđivanja tih informacija drugom operateru kada se obrada temelji na vašem pristanku ili obradi s automatiziranim sredstvima. Na vaš zahtjev, gdje je to tehnički izvedivo, osobni se podaci mogu prenijeti izravno drugom operateru.

Pravo na prigovor: Kada se vaši podaci obrađuju na temelju legitimnog interesa za marketinške svrhe, u bilo kojem trenutku možete prigovoriti takvoj obradi.

Pravo na podnošenje žalbe sa povjerenikom za informiranje: ako u zakonskom roku ne odlučimo o vašem zahtjevu ili odbijamo vaš zahtjev, imate mogućnost podnijeti žalbu Povjereniku za informacije.

6. PRISTUP I ISPRAVAK VAŠIH OSOBNIH PODATAKA I OSTVARIVANJE DRUGIH PRAVA
Kao korisnik Interdent web stranice, kupac usluga/proizvoda tvrtke Interdent d.o.o. imate pravo provjere obrađuje li Interdent ​​osobne podatke o vama i pristupa li osobnim podacima o vama koje pohranjujemo i obrađujemo (u ovom slučaju, proslijedit ćemo ih kao PDF dokument koji je strojno čitljiv). Uvijek možete zatražiti ispravljanje netočnih osobnih podataka. Ako mislite da više nema opravdanog razloga za daljnju upotrebu, molimo Vas da nas obavijestite, ali se određeni osobni podaci prikupljeni prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost ne bi trebali izbrisati. Također imate pravo ograničiti korištenje vaših osobnih podataka u slučajevima gdje vam je sporna točnost osobnih podataka, kada je procijenjeno da je obrada podataka nezakonita ali ne želite da se podaci brišu, a kada podaci više nisu potrebni u svrhu prerade, ali ih je potrebno primijeniti u zakonske zahtjeve. U slučaju e-novosti (Newslettera), imate pravo prigovora obradi vaših osobnih podataka.

Za eventualno ostvarivanje svojih ovlaštenih prava molimo Vas da nam pošaljete svoj zahtjev u pisanom obliku, e-mailom na adresu u.gradisnik@interdent.cc. Odgovorna osoba će odgovoriti na vaš zahtjev u propisanom roku od 15 dana. U slučaju složenosti i većeg broja zahtjeva, rok se može produžiti do dva mjeseca, o čemu ćete biti obaviješteni.

7. POHRANA
Interdent pohranjuje osobne podatke koje je dobio od vas do odjave.

Interdent čuva podatke koji se odnose na izvršenu kupnju sukladno odredbama poreznih propisa (10 godina nakon usluge / kupnje).

Interdent također neće izbrisati potrebne informacije kako bi pružio dokaz da je izbrisao podatke o osobi (tj. Revizijski trag) i da vodi evidenciju o ljudima koji ne žele da ih Interdent kontaktira u budućnosti. Te informacije su e-mail adresa i ime i prezime.

8. KOLAČIĆI
Interdent na web stranici koristi "kolačiće" - to su male datoteke koje se spremaju na vaše računalo kada posjetite web stranicu. Kolačići mogu pomoći u izradi dodatnih posjeta stranici. Pomoću postavki u pregledniku možete odlučiti hoćete li prihvatiti "kolačiće".

Ako ne prihvaćate "kolačiće", neke web stranice možda neće biti ispravno prikazane ili nećete moći pristupiti svim informacijama ili funkcijama web stranica, međutim, time nećete prihvatiti uvjet kolačića za korištenje Interdentove web stranice.

POPIS KOLAČIĆA KORISTENIH NA NAŠOJ STRANICI

U tablici u nastavku navedeni su kolačići koje prikupljamo i podaci koje oni pohranjuju.

Naziv kolačića Opis kolačića
CART The association with your shopping cart.
CATEGORY_INFO Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPARE The items that you have in the Compare Products list.
CURRENCY Your preferred currency.
CUSTOMER An encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTH An indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID.
EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTEND You sesssion ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORY The last category you visited.
LAST_PRODUCT The most recent product you have viewed.
NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLL The ID of any polls you have recently voted in.
POLLN Information on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPARED The items that you have recently compared.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you have recently viewed.
WISHLIST An encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNT The number of items in your Wishlist.
FACEBOOK Duration: 180 days. We use the Facebook Pixel to understand conversion tracking, for optimisation and remarketing purposes. 
For information on how to opt out visit: http://optout.aboutads.info/#!/
To view Facebook’s privacy policy visit: https://www.facebook.com/about/privacy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTROLA KOLAČIĆA

Ako želite, možete zadržati kontrolu nad kolačićima i/ili ih izbrisati - saznajte više o aboutcookies.org.

Možete izbrisati sve kolačiće koji su već na vašem računalu i možete postaviti većinu preglednika kako biste spriječili njihovo postavljanje. U tom će slučaju možda trebati ručno unijeti neke postavke svaki put kad posjetite web mjesto, a neke usluge i značajke možda neće raditi.

Pomoću alata dostupnog na http://optout.aboutads.info/#!/ možete onemogućiti / omogućiti kolačiće i omogućiti globalno postavljanje kolačića u vašem pregledniku.

9. PROMJENA PRAVILA O PRIVATNOSTI
Interdent pridržava pravo izmijeniti svoju politiku privatnosti u bilo kojem trenutku prema vlastitom nahođenju i ažurirati i izmijeniti ove Politike privatnosti. Stoga vam preporučujemo da redovito pregledavate pravila o privatnosti. Interdent će vas obavijestiti o promjenama ovih Pravila o privatnosti putem e-pošte samo ako postoje značajne promjene koje utječu na obradu osobnih podataka.
10. KONTAKT
Ako imate bilo kakvih pitanja o Pravilima o privatnosti ili o informacijama koje držimo o vama, kontaktirajte nas na adresu u.gradisnik@interdent.cc.

Celje, svibanj 2021