#news-

Interdent

ARTIKULACIJSKA FOLIJA

Jednostrano nanesena tanka folija za uporabu u ordinaciji i laboratoriju u dvije različite širine...