Tehnička pomoć

Tehnička pomoć obuhvaća potporu korisnicima naših proizvoda ili usluga i obuhvaća, pored SERVISA opreme za stomatologe i zubotehničke laboratorije, također i mogućnost DOWNLOAD-a različitih dokumenata vezanih za proizvode ili usluge.

U koliko na internet strani ne nađete željene informacije, obratite se na našu centralu, koja će vas preusmjeriti na odgovarajuću uslugu!

Centrala +386 3 425 62 00 info@interdent.cc