#news-2523

Interdent

KIVETE ZA LIJEVANJE, PODLOGA ZA KIVETE

Standardne veličine kiveta dugog vijeka trajanja izrađene iz nekorodirajućeg vatrostalnog materij...

#news-2502

Interdent

KERAMIČKI LONČIĆI

Za taljenje neplemenitih i plemenitih dentalnih legura.. ...

#news-11233

Interdent

KERAMIČKA TRAKA

Zadržava prostor, dozvoljava vezivnu ekspanziju uložne mase i omogućava precizne otiske. I kod vi...

#news-9354

Interdent

GRAFITNI LONČIĆI I ULOŠCI

Za taljenje plemenitih dentalnih legura u reduciranoj atmosferi. ...

#news-2504

Interdent

INTERFLUX

Pasta za lotanje CoCr i NiCr legura. ...

#news-2506

Interdent

INTERSOLDER

Materijal za lotanje zubnih slitina na bazi kobalta i nikla. Ne sadržavaju nikal, berilij, kadmij...