Proizvodi

Modeliranje

VOŠTANE KVAČICE

VOŠTANE KVAČICE

VOŠTANE KVAČICE

Različiti oblici predoblikovanih voštanih kvačica za upotrebu kod izrade Co-Cr djelomičnih proteza.
10 x 20 = 200 kvačica

Odabrani proizvodi:
Lista je prazna

zastupstva