Proizvodi

Gipsevi i priprema radnog modela

ARTIPLASTER

ARTIPLASTER

ARTIPLASTER

Gips za artikuliranje. Gnatologija zahtijeva poseban gips za artikuliranje, gdje je ekspanzija gipsa od izrazite važnosti. Nakon 8 dana ekspanzija Artiplastera svedena je na samo 0,03 %.
EN ISO 6873

Odabrani proizvodi:
Lista je prazna
Opis proizvoda
Boja:
Omjer miješanja:
Vrijeme miješanja (ručno):
Vrijeme miješanja (Vakuum):
Vrijeme rada:
Vrijeme vezivanja:
Vezivna rastezljivost:
Tlačna čvrstoća
Tvrdoća:
bijela
30 ml voda / 100 g prah
15 sec
60 sec
cca 2 min
cca 3,5 min
nakon 2 h 0,03 %
21 MPa nakon 1h
nakon 24 h 60 MPa
Dokumenti

zastupstva