Interdent

VOŠTANA ŽICA I VOŠTANI PROFILI

# Slika Naziv Pakiranje
201
Žica 0,7 mm
25 g
202
Žica 0,8 mm
25 g
203
Žica 0,9 mm
25 g
204
Žica 1,0 mm
35 g
205
Žica 1,1 mm
35 g
206
Žica 1,2 mm
35 g
207
Žica 1,3 mm
35 g
208
Žica 1,5 mm
50 g
209
Žica 2,0 mm
50 g
210
Žica 2,5 mm
70 g
211
Žica 3,0 mm
75 g
212
Žica 3,5 mm
80 g
213
Žica 4,0 mm
95 g
214
Žica 4,5 mm
95 g
215
Žica 5,0 mm
95 g
216
Profili polukružni 1,8 mm
50 g
217
Profili polukružni 2,2 mm
50 g
218
Profili polukružni 3,0 mm
70 g
219
Profili polukružni 3,5 mm
70 g
220
Profili polukružni 4,0 mm
70 g
221
Profili 1,8x1,3 mm
25 g
222
Profili 4,0x1,75 mm
65 g
223
Profili 4,1x2,1 mm
65 g
224
Profili 6,5x2,5 mm
70 g
201H
Žica 0,7 mm, tvrda
25 g
202H
Žica 0,8 mm, tvrda
25 g
203H
Žica 0,9 mm, tvrda
25 g
204H
Žica 1,0 mm, tvrda
35 g
205H
Žica 1,1 mm, tvrda
35 g
206H
Žica 1,2 mm, tvrda
35 g
207H
Žica 1,3 mm, tvrda
35 g
208H
Žica 1,5 mm, tvrda
50 g
209H
Žica 2,0 mm, tvrda
50 g
210H
Žica 2,5 mm, tvrda
70 g
211H
Žica 3,0 mm, tvrda
75 g
212H
Žica 3,5 mm, tvrda
80 g
213H
Žica 4,0 mm, tvrda
95 g
214H
Žica 4,5 mm, tvrda
95 g
215H
Žica 5,0 mm, tvrda
95 g
216H
Profili polukružni 1,8 mm, tvrdi
50 g
217H
Profili polukružni 2,2 mm, tvrdi
50 g
218H
Profili polukružni 3,0 mm, tvrdi
70 g
219H
Profili polukružni 3,5 mm, tvrdi
70 g
220H
Profili polukružni 4,0 mm, tvrdi
70 g
221H
Profili 1,8x1,3 mm, tvrdi
25 g
222H
Profili 4,0x1,75 mm, tvrdi
65 g
223H
Profili 4,1x2,1 mm, tvrdi
65 g
224H
Profili 6,5x2,5 mm, tvrdi
70 g
Logo

# 201

Žica 0,7 mm
Pakiranje: 25 g
Logo

# 202

Žica 0,8 mm
Pakiranje: 25 g
Logo

# 203

Žica 0,9 mm
Pakiranje: 25 g
Logo

# 204

Žica 1,0 mm
Pakiranje: 35 g
Logo

# 205

Žica 1,1 mm
Pakiranje: 35 g
Logo

# 206

Žica 1,2 mm
Pakiranje: 35 g
Logo

# 207

Žica 1,3 mm
Pakiranje: 35 g
Logo

# 208

Žica 1,5 mm
Pakiranje: 50 g
Logo

# 209

Žica 2,0 mm
Pakiranje: 50 g
Logo

# 210

Žica 2,5 mm
Pakiranje: 70 g
Logo

# 211

Žica 3,0 mm
Pakiranje: 75 g
Logo

# 212

Žica 3,5 mm
Pakiranje: 80 g
Logo

# 213

Žica 4,0 mm
Pakiranje: 95 g
Logo

# 214

Žica 4,5 mm
Pakiranje: 95 g
Logo

# 215

Žica 5,0 mm
Pakiranje: 95 g
Logo

# 216

Profili polukružni 1,8 mm
Pakiranje: 50 g
Logo

# 217

Profili polukružni 2,2 mm
Pakiranje: 50 g
Logo

# 218

Profili polukružni 3,0 mm
Pakiranje: 70 g
Logo

# 219

Profili polukružni 3,5 mm
Pakiranje: 70 g
Logo

# 220

Profili polukružni 4,0 mm
Pakiranje: 70 g
Logo

# 221

Profili 1,8x1,3 mm
Pakiranje: 25 g
Logo

# 222

Profili 4,0x1,75 mm
Pakiranje: 65 g
Logo

# 223

Profili 4,1x2,1 mm
Pakiranje: 65 g
Logo

# 224

Profili 6,5x2,5 mm
Pakiranje: 70 g
Logo

# 201H

Žica 0,7 mm, tvrda
Pakiranje: 25 g
Logo

# 202H

Žica 0,8 mm, tvrda
Pakiranje: 25 g
Logo

# 203H

Žica 0,9 mm, tvrda
Pakiranje: 25 g
Logo

# 204H

Žica 1,0 mm, tvrda
Pakiranje: 35 g
Logo

# 205H

Žica 1,1 mm, tvrda
Pakiranje: 35 g
Logo

# 206H

Žica 1,2 mm, tvrda
Pakiranje: 35 g
Logo

# 207H

Žica 1,3 mm, tvrda
Pakiranje: 35 g
Logo

# 208H

Žica 1,5 mm, tvrda
Pakiranje: 50 g
Logo

# 209H

Žica 2,0 mm, tvrda
Pakiranje: 50 g
Logo

# 210H

Žica 2,5 mm, tvrda
Pakiranje: 70 g
Logo

# 211H

Žica 3,0 mm, tvrda
Pakiranje: 75 g
Logo

# 212H

Žica 3,5 mm, tvrda
Pakiranje: 80 g
Logo

# 213H

Žica 4,0 mm, tvrda
Pakiranje: 95 g
Logo

# 214H

Žica 4,5 mm, tvrda
Pakiranje: 95 g
Logo

# 215H

Žica 5,0 mm, tvrda
Pakiranje: 95 g
Logo

# 216H

Profili polukružni 1,8 mm, tvrdi
Pakiranje: 50 g
Logo

# 217H

Profili polukružni 2,2 mm, tvrdi
Pakiranje: 50 g
Logo

# 218H

Profili polukružni 3,0 mm, tvrdi
Pakiranje: 70 g
Logo

# 219H

Profili polukružni 3,5 mm, tvrdi
Pakiranje: 70 g
Logo

# 220H

Profili polukružni 4,0 mm, tvrdi
Pakiranje: 70 g
Logo

# 221H

Profili 1,8x1,3 mm, tvrdi
Pakiranje: 25 g
Logo

# 222H

Profili 4,0x1,75 mm, tvrdi
Pakiranje: 65 g
Logo

# 223H

Profili 4,1x2,1 mm, tvrdi
Pakiranje: 65 g
Logo

# 224H

Profili 6,5x2,5 mm, tvrdi
Pakiranje: 70 g