Proizvodi

Gipsevi i priprema radnog modela

YELLOWSTONE Tip III

YELLOWSTONE Tip III

YELLOWSTONE Tip III

Kvalitetan, tiksotropan gips, višenamjenske upotrebe u dentalnom laboratoriju.
Odlikuju ga izrazita tečnost te precizna reprodukcija otiska. Idealan za izradu baze radnog modela u fiksnoj protetici te modela u mobilnoj protetici.
EN ISO 6873

Odabrani proizvodi:
Lista je prazna
Opis proizvoda
Boja: žuta
Omjer miješanja: 30 ml voda/100 g prah
Vrijeme miješanja (ručno):  15 sek
Vrijeme miješanja (Vakuum):   60 sek
Vrijeme rada: cca. 6 min
Vrijeme vezivanja: cca. 9 min
Vezivna rastezljivost: nakon 2 h 0,20%
Tlačna čvrstoća 30 MPa nakon 1h
Tvrdoća: nakon 24 h 80 MPa
Dokumenti

zastupstva