Proizvodi

Oprema

VACUUMCAST 90

VACUUMCAST 90

VACUUMCAST 90

Ergonomičnost , visoka tehnologija i kvaliteta odljevaka! Stolni poluautomatski vakuumsko-tlačni ljevač s visoko frekventnim taljenjem za ulijevanje Co-Cr-Mo, Ni-Cr-Colegura te plemenitih legura.

Prednosti:

  • zauzima izrazito malo prostora u laboratoriju,
  • sadrži vlastiti sustav hlađenja,
  • uklanja potrebu za kupovinom tiglića, keramičke trake, kiveta i postolja za kivete,
  • legura se ne kontaminira,
  • ekonomična i optimalna upotreba dentalne legure,
  • ostaci legure ne sadrže okside zbog taljenja u vakuumu,
  • kvalitetni, neporozni odljevi,
  • jednostavno izkivetiranje odljeva,
  • iznimno jednostavno rukovanje uređajem.
Odabrani proizvodi:
Lista je prazna
Opis proizvoda

Vacuumcast 90 PROFI sadržaj: 

Vacuumcast 90, kiveta 1, kiveta 3, kiveta 6, kiveta 9, postolje za standardkivetu, grafitni uložak a6, silikonska pasta 15 ml, postolje za veliku kivetu, kivetajumbo, kiveta za lijevanu bazu proteze fi 80, kiveta za lijevanu bazu proteze fi 90,postolje za kivetu za lijevanu bazu proteze, forma za izradu tiglića.

Vacuumcast 90 STANDARD sadržaj

Vacuumcast 90, kiveta 1, kiveta 3, kiveta 6, kiveta 9, postolje za standardkivetu, grafitni uložak a6, silikonska pasta 15 ml, kiveta za lijevanu bazu proteze fi 80,kiveta za lijevanu bazu proteze fi 90, postolje za kivetu za lijevanu bazu proteze, formaza izradu tiglića.

 Vacuumcast 90 BASIC sadržaj:

Vacuumcast 90, kiveta 1, kiveta 3, kiveta 6, kiveta 9, postolje za standardkivetu, silikonska pasta 15 ml. 

 

 

Tehnički podaci:

Napajanje  220V±10%, 50 Hz
Max. potrošnja snage  3000 VAT
Strujna zaštita 16 A
Zaštitna temperatura vode u hladnjaku 60°C
Zaštita pregrijavanja  90°C
Sigurnosni ventil zračnog pritiska 11 bar
Max broj lijevanja (nakon kojeg je potreban 1h hlađenja)  10
Vrijeme taljenja povprečno 60 s
Količina metala koja se može lijevati 2 do 70 g (2-90 g)
Rezervoar za destiliranu vodu cca 5 l
Pritisak zraka 3,5 bar
Dimenzije (v/š/d) 360/300/370 mm
Težina 20 kg

zastupstva