Proizvodi

Dentalna fotografija

RETRAKTOR

RETRAKTOR

RETRAKTOR

Jednosmjerni, transparentni retraktor posebno pogodan za dentalnu fotografiju jer uklanja usne u horizontalnom  i vertikalnom smjeru. 

SKU: 1801
Opis proizvoda

Jednosmjerni, transparentni retraktor posebno pogodan za dentalnu fotografiju jer uklanja usne u horizontalnom  i vertikalnom smjeru. Držač omogućuje da pacijent lako drži retraktor, čime se doktoru dentalne medicine i asistentu   oslobađa ruka za rad. Može se sterilizirati.

zastupstva