Proizvodi

Modeliranje

RETENCIJSKE PERLE

RETENCIJSKE PERLE

RETENCIJSKE PERLE

Upotrebljavamo ih kod fasetiranja umjetnim masama. Kod nanošenja moramo paziti da ljepilo tanko nanesemo na površinu, tako da se perle zalijepe na voštanu konstrukciju. Perle nanosimo individualno, sondom za modeliranje. Promjera 0,4 mm i 0,6 mm
Odabrani proizvodi:
Lista je prazna

zastupstva