Profesinalni rizici i rizični pacienti u dentalnoj medicini

Radionica je namijenjena dentalnim asistentima koji se žele upoznati s potencijalnim rizičnim čimbenicima koji se mogu pojaviti tijekom rada. Kako bi se umanjile ili izbjegle posljedice svih potencijalnih rizičnih čimbenika potrebno ih je prije svega poznavati i osvjestiti izloženost istima.
Lokacija: Edukacijski centar Interdent Celje
Datum: 23. 10. 2020
Ostali termini:
Trajanje: 3h - početak u 15.00 sati
Broj učesnika: max. 12
Jezik: hrvatski
Cijena: 122 € sa DDV
Prijava
Predavač:
Ivanka Firić mag. med. techn. Biografija
Sadržaj:

Dentalni asistenti u provođenju postupaka uz primjenu standardnih mjera zaštite, ergonomski prilagođenih uvjeta rada i opreme, poznavanjem uvjeta i pravilnika zaštite na radu te dobrom atmosferom, suradljivošću i pozitivnim okruženjem u timu mogu smanjiti ili potpuno uklaniti mogućnosti oštećenja ili profesionalne bolesti. Naglasiti će se i postupci kod najučestalijih bolesti u populaciji, a to su prije svega pacijenti s kardiovaskularnim bolestima, zatim prilagođeni postupci kod pacijenata koji boluju od astme, epilepsije, diabetesa, pacijenata s infektivnim bolestima te pristup pacijentu s psihijatrijskim poremećajem.

  • Rizični čimbenici koji dovode do moguće profesionalne bolesti
  • fizikalni, Kemijski i psihogeni uzroci koji utječu na razne sustave u tijelu čovjeka
  • postupci kod najučestalijih bolesti u populaciji i rad s rizičnim pacientima
  • posebne skrbi i znanja prilagođenih određenim poteškoćama