Pristup i postupci dentalnog asistenta u dječjoj stomatologiji

Predavanje je namijenjeno dentalnim asistentom te dentalnim higijeničarima koji žele proširiti svoja znanja na području dječje stomatologije. Dentalni asitenti/ice trebaju biti educirani o komunikaciji i pristupu djetetu obzirom na određenu dob. Isto tako moraju imati potrebna znanja o upućivanju u oralnu higijenu prilagođenu uzrastu te iznimno važnim savjetima o prehrani u dječjoj dobi.
Lokacija: Edukacijski centar Interdent Celje
Datum: 5. 6. 2020
Ostali termini:
Trajanje: 3h - početak u 15.00 sati
Broj učesnika: max 24
Jezik: slovenski / hrvatski
Cijena: 122 € sa DDV
Prijava
Predavač:
Ivanka Firić mag. med. techn. Biografija
Sadržaj:

Oralno zdravlje je sastavni dio ukupnog zdravlja i važno za kvalitetu života te bitno u pravilnom rastu i razvoju djeteta. Usprkos edukaciji i raširenoj dostupnosti kvalitetnih sredstava za oralnu higijenu, incidencija karijesa mliječnih zuba je i dalje u porastu, posebice takozvanog „ranog dječjeg karijesa“ – karijes na mliječnim zubima. Neliječeni rani dječji karijes u ranoj dobi nema samo teške posljedice za zdravlje male djece i kvalitetu njihova života, nego rezultira i povećanim rizikom za karijes trajnih zuba te lošijim oralnim zdravljem tijekom čitavog života.

Sadržaj:

  • Uloga asistenta u svim preventivnim postupcima i postupcima liječenja zubi u dječjoj stomatologiji
  • što utječe na oralno zdravlje djece
  • važnost pravovremenih prvih posjeta stomatologu
  • ciljevi ranog prvog posjeta liječniku dentalne medicine
  • savjeti roditeljima o oralnoj higijeni, vrsti prehrane, načinu hranjenja, riziku od dentalnih trauma i slično