Proizvodi

Akrilati i pribor za proteze

INTERLABOSIL

INTERLABOSIL

INTERLABOSIL

Interlabosil je dvokomponentni C-silikon za uporabu u dentalnom laboratoriju.
Odabrani proizvodi:
Lista je prazna
Opis proizvoda

Upotrebljava se za predloške kod izrade lijevanih baza proteza, za oblaganje tj. zaštitu zuba kod klasične polimerizacije akrilatnih proteza te za preciznu registraciju zagriza. Ako je materijal u neposrednom kontaktu s akrilatnom smolom ne smijemo uporabljai izolacijska sredstva na bazi masti.

Boja:  svijetlo roza
Omjeri miješanja: 100 g putty / 1-1,6 g katalizator
Vrijeme mješanja: 30 s
Vrijeme obrade 1,3 min
Vrijeme stvrdnjavanja 5 min
Tvrdoća (shore) (24 h): 95 sh.A
Linearno stezanje (24 h): 0,2%

zastupstva