Proizvodi

Gipsevi i priprema radnog modela

INTERDUR Tip III

INTERDUR Tip III

INTERDUR Tip III

EN ISO 6873
Kvalitetan, tiksotropan, tvrdi gips.

Odabrani proizvodi:
Lista je prazna
Opis proizvoda
Kvalitetan, tiksotropan, tvrdi gips za izradu visoko kvalitetnih radnih modela u laboratoriju. Radi svoje površinske gustoće idealan je za upotrebu u mobilnoj protetici. Kod izrazito preciznih fiksnih radova preporučamo ga za izradu modela antagonista.
Opis proizvoda
Boja:
Omjer miješanja:
Vrijeme miješanja (ručno):
Vrijeme miješanja (Vakuum):  
Vrijeme rada:
Vrijeme vezivanja:
Vezivna rastezljivost:
Tlačna čvrstoća
Tvrdoća:
plava
26 ml voda / 100 g prah
15 sec
60 sec
cca 4 min
cca 9 min
nakon 2 h 0,15 %
40 MPa nakon 1h
nakon 24 h 120 MPa
Dokumenti

zastupstva