Proizvodi

CAD / CAM

Form 2

Form 2

Form 2

Form 2 omogućuje precizno 3D tiskanje, dostupno svim zubnim laboratorijima i ordinacijama, uz troškovno učinkovitu i masovnoj proizvodnji prilagođenu digitalnu produkciju širokog spektra dentalnih proizvoda.

SKU: FLF2-WS-PKG
Opis proizvoda

Form 2 omogućuje precizno 3D tiskanje, dostupno svim zubnim laboratorijima i ordinacijama, uz troškovno učinkovitu i masovnoj proizvodnji prilagođenu digitalnu produkciju širokog spektra dentalnih proizvoda. 

     

Tehnički podaci:

- debljina sloja 25, 50, 100 mikronov
- volumen gradnje: 14.48 x 14.48 x 17.50 cm
- veličina laserske točke 150 mikrona
- povezivanje: Wifi, ethernet i USB
- veličina proizvoda: 34.30 x 33 x 52cm

Jedan 3D printer, puno aplikacija

Zahvaljujući rastući knjižnici dentalnih materijala, Form2 3D pisač se može koristiti za široku paletu različitih dentalnih proizvoda. Automatski sistem za smole omogućuje prebacivanje u njihovoj primjeni u manje od minute, bez čišćenja ostataka.

   Krune i mostovi      Kirurške šablone   Modeli   
Crowns&Bridges Surgical guides Models

Izrada kruna i mostova za dalje lijevanje iz
materijala High Temp Resin.

Izrada kirurških šablona iz Dental SG Resin
materijala, klasa 1, biokompatibilan.

Izrada modela iz materijala
Dental model Resin.

 

 Veća preciznost i manje napora sa Form Wash i Form Cure

Form Wash        Form Cure 
Form Wash Form Cure

Form Wash nudi jedinstven, dosljedan
i automatiziran postupak čišćenja.

Form Cure aparat za polimerizaciju 3d tiskanih proizvoda,
sa kontrolom svjetlosti, temperature i vremena.

 Pogledajte kako djeluje stereolitografija

 The Ultimate Guide to Stereolithography: How SLA Works

zastupstva