Proizvodi

Pjeskarenje i obrada

DIAMANTNA POLIRNA PASTA

DIAMANTNA POLIRNA PASTA

DIAMANTNA POLIRNA PASTA

Polirna pasta za dostizanje visokog sjaj na  plemenitim i neplemenitim slitinama, pri izradi teleskopa, konusa, etečmena, keramike i kompozita.

SKU: 461
40 g

zastupstva