Cjeloživotna edukacija za dentalnog asistenta

STATUS: Neformalna edukacija OSNOVNI UVJET: Završen najmanje V stupanj POŽELJNI UVJET: Edukacija zdravstvenog smjera VRIJEME TRAJANJA: 7 modula
Lokacija: Education center Interdent Celje
Datum: 27. 8. - 29. 8. 2020
Ostali termini:
3. 9. - 5. 9. 2020
Trajanje: 7 modula
Broj učesnika: 12 - 30
Jezik: slovenski / hrvatski / engleski
Cijena: 880 € sa DDV-om
Prijava
Predavač:
različiti predavači
Sadržaj:

1. OSNOVNA ZNANJA IZ PODRUČJA OPĆE I DJEČIJE STOMATOLOGIJE

Datum: 27.8.2020, početak u 9.00 h, Predavač: Aida Berisalić, dr.dent.med. spec., Cijena modula: 122 € sa PDV

1.1 OPĆI POJMOVI I OPREMA U STOMATOLOGIJI

• Anatomija lica u području gornje i donje čeljusti

• Morfologija zuba

• Aparati, instrumentarij i materijali u stomatološkoj ordinaciji

• Stomatološka dokumentacija

• Lokalna anestezija u dentalnoj medicini

1.2 DJEČIJA STOMATOLOGIJA

• Materijali i instrumentarij u dječijoj ambulanti

• Karijes u mliječnoj i miješanoj denticiji

• Bolesti pulpe mliječnih zuba (simptomatologija, prva pomoć, načini liječenja)

• Ekstrakcija miječnih zuba

• Povrede zuba - vrste, prva pomoć, liječenje

 

2. DEZINFEKCIJA IN STERILIZACIJA

Datum: 28.8.2020, početak u 09.00 h, Predavač: Christian Stempf i Ivanka Firić, mag.med.teh., Cijena modula: 122 € sa PDV

2.1 STERILIZACIJA

• Pravne dužnosti pažljivog postupanja

• Cjelovit opis ciklusa ponovne upotrebe stomatoloških instrumenata

• Postupanje sa steriliziranim sadržajem, sljedljivost i odgovornost

• Prednosti parnog sterilizatora (u usporedbi sa suhim sterilizatorom na vrući zrak) i

osnove standarda EN 13060

• Sadržaj i opis ciklusa, nadzor, redovno testiranje i PDC

• Šta ubije mikroorganizme: vakuum, pritisk

• Učinkovitost i ograničenja B, S i N klase ciklusa

• Kako postupati sa posebnim instrumentima

• Testiranje i potvrđivanje

• Sterilizacija nasadnih instrumenata

• Ručna i automatska priprema za ponovnu upotrebu

2.2 DEZINFEKCIJA početak u 13.00 sati

• Osnove mikrobiologije i osnovni higijenski pojmovi

• Opasnosti prijenosa infekcije

• Plan higijene

• Pravilna higijena ruku

• Odgovarajuća zaštita

• Pravilno čišćenje ordinacijskih prostora

• Čišćenje i dezinfekcija stomatoloških instrumenata i aparata te pravilno održavanje istih

• Prikaz pravilnog postupka kontrole infekcije

• Priprema za operativne zahvate (priprema i specifičnost prostora), priprema asistenta

(pranje i dezinfekcija ruku), sterilno oblačenje rukavica, sterilno oblačenje kirirškog plašta

• Praktična demonstracija pranja ruku

• Rukovanje sa otpadnim materijalom

 

3. RESTAURATIVNA STOMATOLOGIJA I ENDODONCIJA

Datum: 29.8.2020, početak u 9.00 h, Predavač: Aida Berisalić, dr.dent.med. spec. in Peter Vrečič, dentalni asistent, Cijena modula: 147 € sa PDV

• Liječenje karijesa

• Preparacija zuba po razredima (klasifikacije, načini rada)

• Instrumentarij i materijali u restaurativnoj stomatologiji i endodonciji

• Rad sa koferdamom

• Bolesti tvrdih zubnih tkiva nekariozne etiologije

• Klinička klasifikacija stanja zubne pulpe i pulpogenih parodontopatija

• Faze endodontskog liječenja

Pratičan dio:

• Priprema stomatološke ordinacije za restaurativne i endodontske zahvate

• Prijem pacijenta

• Kako asistirati pri izradi ispuna i endodontskom liječenju zuba

 

4. SISTEMSKE I ORALNE BOLESTI, PREVENTIVNI I TERAPIJSKI ZAHVATI U STOMATOLOGIJI

Datum: 3.9.2020, početak u 16.00 h, Predavač: Aida Berisalić, dr.dent.med. spec., Cijena modula: 122 € sa PDV

• Sistemske bolesti i liječenje kod stomatologa

• Hitna stanja u dentalnoj medicini

• Klinička slika i terapija najčešćih bolesti u usnoj duplji

• Preventivni zahvati i savjeti dentalnog asistenta

• Kvalitetna komunikacija sa pacijentom

 

5. KIRURŠKI ZAHVATI U USNOJ ŠUPLINI

Datum: 4.9.2020početak u 9.00 h, Predavač: Aida Berisalić, dr.dent.med. spec. i Peter Vrečič, dentalni asistent, Cijena modula: 147 € sa PDV

• Priprema za operativni zahvat

• Instrumenti, aparati i materijali koje upotrebljavamo tokom kirurških intervencija

• Ekstrakcija zuba

• Apikotomija i cistektomija, kako se odvijaju?

• Postavljanje implantata

• Što su gingivitisi i parodontitisi, kako ih liječimo?

• Kirurško produljenje krune zuba

Pratičan dio:

• Priprema prostor

6. PROTETIKA

Datum: 5.9.2020početak u 9.00 h, Predavač: Jadranka Petrinec, dipl.med.teh., Cijena modula: 147 € sa PDV

MOBILNA PROTETIKA

• Materijali za otiskivanje anatomskog otiska

• Mješalica za alginate I pomoćna sredstva

• Žlica za otiskivanje funkcijskog otIiska

• Materijal za otiskivanje funkcijskog otiska

• Miješanje materijala

• Mješalice za niskoviskozne materijale

• Ručno miješanje materijala

• Određivanje međučeljusnih odnosa

• Proba postave

• Kontrola zagriza artikulacijskim papirima I folijama

• Predaja proteze I upute o održavanju

FIKSNA PROTETIKA

• Brušenje: svrdla I kolječnici

• Nadogradnje: konfekcijske I individualne

• Konac I tekućina

• Žlice za otiskivanje

• Materijal za otiskivanje

KOMBINIRANI RADOVI

• Krunice i mostovi s attachmentima

• Parcijalne proteze s kvačicama

• Parcijalne proteze s attachmentima

• Održavanje I higijena kombiniranog rada

PRIVREMENI RADOVI

• Direktno izrađeni radovi

• Laboratorijski izrađeni radovi

ARTIKULATORI

• Podjela artikulatora

• Obrazni luk I ordžavanje

• Transferni dio i nagrizne žlice

• Artikuliranje obraznog luka na transfer

• Dezinfekcija modela i transport do laboratorija

7. ORTODONCIJA

Datum: 5.9.2019, početak u 13.30 h, Predavač: Ivanka Firić, mag. med. teh., Cijena modula: 147 € sa PDV

• Indikacije za ortodontsko liječenje

• Vrste ortodontskih aparata,

• Ortodontska kliješta (vrste, uporaba)

• Prva faza liječenja u ortodontskoj ambulanti (predpriprema)

• Postupak rada pri postavi fiksnog ort. aparata (opis postupka, instrumenti, materijali)

• Postupak pri zamjeni luka fiksnog ort. aparata (opis postupka, instrumenti, materijali)

• Postupak rad pri odstranjivanju fiksnog aparata (opis protokola, instrumenti, materijali)

• Što po skidanju fiksnog aparata?

• Upute o higijeni pri postavljanju i odstranjivanju ortodontskog aparata.

Program izvode predavači, koji su po zanimanju dr.dent. medicine, dentalni asistenti, dentalni tehničari ili djeluju na području stomatologije već više godina. Dolaze iz Slovenije i inozemstva.

Prijava na cjelokupnu edukacije se potvrđuje uplatom 244,00 € sa DDV-om najkasnije do 15.8.2020.


Moguća prijava na pojedinačne module.