Proizvodi

CAD / CAM

CC DISK Ti5

CC DISK Ti5

CC DISK Ti5

Odabrani proizvodi:
Lista je prazna
Opis proizvoda

CC DISK Ti5 izrađen je od titana 5-og razreda, namijenjen izradi protetskih nadomjestaka koji moraju biti kruti i tvrdi, kao što su solo krunice, mostovi većih raspona i zahtjevne suprastrukture na implantatima, u CAD/CAM jedinicama za frezanje. CC DISK Ti5 zadovoljava zahtjevenorme EN ISO 22674. Disk je dimenzije Ø 98,5 mm.

zastupstva