Proizvodi

Materijali za artikulaciju

OKLUZIJSKI SPRAY

OKLUZIJSKI SPRAY

OKLUZIJSKI SPRAY

Za prilagodbu odlijeva protetskih nadomjestaka na individualne radne modele u dentalnom laboratoriju te gotovih krunica i mostova u ordinaciji dentalne medicine.
Odabrani proizvodi:
Lista je prazna

zastupstva