Boja zubi i mobilna fotografija u stomatologiji

Radionica je namijenjena svim stomatolozima koji žele usavršiti svoje znanje o osnovnim načelima uspješnog izbjeljivanja zuba, komponentama boje zuba, te različitim tehnikama za njihovo određivanje,kako vizualnim, tako najnovijim, digitalnim. U radionici će također biti predstavljeni najnoviji postupci praćenja promjene boje zuba uporabom mobilne dentalne fotografije.
Lokacija: Edukacijski centar Interdent Celje
Datum: 21. 8. 2019
Ostali termini:
Trajanje: 5 - 6h početak u 14.00 uri
Broj učesnika: 10-30
Jezik: hrvatski
Cijena: 122 € sa PDV-om
Prijava
Predavač:
izr. prof. dr. sc. Dubravka Knezović Zlatarić Biografija
Sadržaj:

Sadržaj:
Teoretski dio
• boja kao najznačajniji parametar uspjeha u estetskoj stomatologiji,
• dva načina određivanja boje zuba (subjektivno - ključ boja i objektivno - digitalni uređaji),
• izbjeljivanje kao isključivo estetski zahvat,
• različite vrste postupaka izbjeljivanja zuba, ovisno o etiologiji obojenja, vrste i način uporabe
materijala, postupak izbjeljivanja i njegovi konačni rezultati,
• suvremena tehnika praćenja promjene boje dentalnim fotografiranjem Smile Lite MDPom.


Pratični dio:
• određivanje boje zuba sa ključem boja Vitapan Classical, VITA Linearguide 3D MASTER, VITA
Easyshade Advance V,
• različiti klinički postupci izbjeljivanja pojedinog ili grupe zuba,
• različite tehnike izbjeljivanja ovisno o etiologiji obojenja, dugotrajnosti postupka, statusa zuba i
očekivanja pacijenta,
• izbjeljivanje na pacijentu i izrada folija za izbjeljivanje-prezentacija,
• ocjena odbojenja zuba i određivanje stupnja kliničke uspješnosti uporabom aparata VITA
Easyshade V,
• usvajanje vještina Smile Lite MDP na pacijentu.