ArtiCOOLiranje

U današnjoj modernoj dentalnoj medicini veliki je izbor materijala ali i preciznih načina izrade ljuska, krunica i mostova. Nažalost, prisutnost artikulatora i obrazonog luka u svakodnevnom poslu ne prati ubrzani trend u svakoj protetskoj rekonstrukciji, planiranju različitih terapija ili dijagnostici. Argument za to jest da nije potrebno.
Lokacija: Izobraževalni center Interdent Celje
Datum: 19. 9. 2019
Ostali termini:
Trajanje: 4 - 5 h
Broj učesnika: min. 10
Jezik: hrvatski
Cijena: 97,60 € sa PDV
Prijava
Predavač:
dr. sc. Sanja Štefančić, dr.med.dent. spec. Biografija
Sadržaj:

Korisnost upotrebe obraznog luka je ogromna. Artikulatora također.

Olako shvaćanje te korisnosti može kompromitirati: dijagnostiku na funkcijsko-analitičkim metodama, planiranje liječenja te cjelokupnu terapiju u kojoj rekonstruiramo međučeljusne odnose i dizajniramo morfološke osobitosti oblika i položaja zuba.

Postoje istraživači i kliničari koji dovode u pitanje korisnost i doprinos obraznog luka stoga ćemo na tečaju detaljno obrazložiti:

  1. Podjelu obraznih lukova
  2. Podjelu artikulatora
  3. Mogućnosti prijenosa modela u artikulator.

Vježbanjem prenosa osnivnih informacija koje dobivamo obraznim lukom ćemo ukazati na sve pogreške koje se mogu dogoditi prilikom te faze.

Na kraju, prikazom slučaja, daje se jasan uvid u zaključak zašto su arti-cool-atori totalno cool i najjednostavnija pomagala u svim rehabilitacijama.

15.00.-17.30: Predavanje

17.30.19.00: Praktičan dio

19.00.19.30: Rekapitulacija i rasprava