ArtiCOOLiranje

U današnjoj modernoj dentalnoj medicini veliki je izbor materijala ali i preciznih načina izrade ljuska, krunica, mostova i proteza. Nažalost, prisutnost artikulatora i obrazonog luka u svakodnevnom poslu ne prati ubrzani trend u svakoj protetskoj rekonstrukciji, planiranju različitih terapija ili dijagnostici. Argument za to jest da nije potrebno korištenje, te kako su greške u faznom radu ionako prisutne.
Lokacija: Edukacijski centar Interdent Celje
Datum: 25. 4. 2020
Ostali termini:
13. 6. 2020
22. 10. 2020
24. 10. 2020
Trajanje: 8h
Broj učesnika: min. 10
Jezik: hrvatski
Cijena: 183,00 € sa PDV
Prijava
Predavač:
dr. sc. Sanja Štefančić, dr.med.dent. spec. Biografija
Sadržaj:

Korisnost upotrebe artikulatora je ipak značajna. Obraznog luka, centričnih, ekscentričnih i miocentričnih registrata također. Iako su u današnjem vremenu mišljenja podjeljenja, ne može se osporiti važnost naših pomagala.

Artikulator je mehanička naprava za dijagnostiku, planiranje i oblikovanje okluzije i artikulacije. Oponaša funkciju temporomandibularnih zglobova, dovodi ih u vertikalan, horizontalan, anterio-posterioni odnos, zajedno s gornjom i donjom čeljusti te simulira kretnje.

Obrazni luk je poput geometrijskog kefalomatrijskog pribora, kojim omogućavamo prijenos gornje čeljusti u artikulator. Sastoji se od ušnih nastavaka, nosnog nastavka, suborbitalnog nastavka te okluzalne žlice koja se kasnije transferom prenosi na stolić za artikuliranje.

Jednodnevni tečaj namijenjen je svima zainteresiranima za obnovu i stjecanje osnovnih znanja o uporabi artikulatora i obraznog luka.

Cilj tečaja je učenje polaznika osnovnim vještinama u radu s obraznim lukom i artikulatorom a sistematizacijom svih tematskih pojmova i grešaka dati pregled i pojednostaviti svakodnevni rad.

Tečaj je podijeljen u dva dijela, traje cijeli dan a preporuka je da polaznici ponesu svoj artikulator i obrazni luk koje koriste u svakodnevnom radu.

 

SADRŽAJ: 

  • Uvod u tečaj i osnovna problematika rada, definiranje pojmova.
  • Usporedba u radu s i bez obraznog luka.
  • Artikulator – podjele, sastavni dijelovi, način rada, dostupnost na tržištu.
  • Obrazni luk – podjele, sastavni dijelovi, način rada, dostupnost na tržištu.
  • Prenos modela i greške u radu na relaciji ordinacija – transport –  laboratorij.
  • Radni dio: polaznici artikuliraju sami u grupama.
  • Podjela diploma - rekapitulacija tečaja. 

 

17.3.2020 - SLO
25.4.2020 - BIH
13.6.2020 - SRB
22.10.2020 - HR (Sveta Nedelja)
24.10.2020 - HR (Dalmacija)