Proizvodi

Oprema

AQUAMAT

AQUAMAT

AQUAMAT

Aquamat upotrebljava se za polimerizaciju akrilatnih masa. 

SKU: 689
Opis proizvoda

Ova naprava namjenjena je za upotrebu u zubotehničkom laboratoriju. Može se upotrebljavati također kao komora pod pritiskom. Aparat za polimerizaciju akrilate mase ima dvije radne temperaturne zone, što znači, da se ista može zagrijavati u dva koraka. Aparat je izrađen u skladu sa zahtjevima najnovijih industrijskih standarda.

Električna napetost

~230 V, ±10%,  50Hz

Potrošnja energije

1220 W

Kategorija prenapetosti         

ІІ

Efektivna zapremina komore

1,5L

Unutrašnje dimenzije

Ф140 mm; h=145 mm

Maksimalni radni tlak

6 Bar

Granične vrijednosti za radnu temperaturu

40°С - 125°С

Područje radne temperature

2

Granice za određivanje vremena

1min – 99min

Opšte dimenzije:

           - Širina 

           - Dužina

           - Visina 

 

300 mm

330 mm

240 mm

Težina modela

9,3 кg

Radna temperatura   

               5°С - 40°С

Stepen zagađivanja okoline

2

Aparat je namjenjen za upotrebu u zubnim laboratorijima do 2000 m nadmorske visine.

Najviša relativna vlažnost zraka mora biti 80% pri temperaturama do 31 ° C, sa linearnim smanjivanjem do 50% relativne vlažnosti pri temperaturi 40 ° C.

Dokumenti

zastupstva