Načrtovanje delne proteze z ulito bazo

Predavanje je namenjeno stomatologom in zobotehnikom, ki želijo obnoviti svoje znanje iz načrtovanja elementov delne proteze. Na predavanju bodo pojasnjene osnove biomehanike, delovanje sil in navorov, ki se pojavljajo pri žvečenju s snemno delno protezo in so pomembni za njeno funkcijo.
Lokacija: Izobraževalni center Interdent Sveta Nedelja
Datum: 7. 12. 2019
Ostali termini:
Trajanje: 4 - 5h
Število udeležencev: 10 - 40
Jezik: hrvaščina
Cena: 97,60€ z DDV
Prijava
Predavatelj:
Mihael Skaza Življenjepis
dr.sc. Sanja Štefančić dr.med.dent. spec. Življenjepis
Vsebina:

Prikazana bodo načela načrtovanja elementov delne proteze, ki v čim večji meri omogočijo fiziološki prenos žvečnih obremenitev na podporna tkiva in stabilizacijo proteze. Analizirali bomo načrte za delne proteze pri različnih statusih nosilnih zob. Predstavljena bodo tudi nekatera polzila, ki jih uporabljamo pri kombiniranih fiksno in snemno protetičnih oskrbah in kakšna je njihova vloga pri prenosu sil na podporna tkiva in stabilizaciji protez.

Vsebina tečaja:

 • retencijski elementi (zapone, attachmeni),
 • Pregled posameznih attachmenov glede na indikacijo (Acrylock, Robolock, Centralock,...),
 • načrtovanje glede na med čeljustni odnos, prognozo, resorpcijo kosti in fiziološke spremembe,
 • sile retencijskih elementov,
 • klinična izdelava: načrtovanje, brušenje, odtiskovanje, vzpostavitev med čeljustnega odnosa,
 • zahteve za izdelavo kombiniranega dela (pravila rezkanja, tip stopnice in intralock, izbor attachmena, zahteve za funkcijo),
 • proba primarnih delov v ustih (pravila, prenosi),
 • odtiskovanje sekundarnih delov (funkcijski odtis za ulito bazo) in medčeljustni odnosi,
 • načrtovanje ulite baze,
 • izdelava snemnih elementov,
 • cementiranje in vzdrževanje,
 • praktično načrtovanje udeležencev.