Bulk fill ali tehnika slojevanja?

Delavnica je namenjena zobozdravnikom, ki želijo razširiti svoja znanja na področju postendodontske oskrbe zob z zatički in bulk kompozitnim materialom. Pojasnjena bo pomembnost kvalitetne in pravočasne koronarne oskrbe zob po endodontskem zdravljenju. Predstavljene bodo smernice za določitev endodontskega zdravljenja zob skozi klinične primere in rentgenskimi ugotovitvami. Pojasnjene bodo tudi indikacije za direktne in indirektne (inlay, onlay, overlay) restavracije endodontsko zdravljenih zob ter izbor materialov.
Lokacija: Izobraževalni center Interdent Celje
Datum: 22. 5. 2019
Ostali termini:
Trajanje: od 14:00 - 18:00
Število udeležencev: 5 -12
Jezik: hrvaški
Cena: 122 € z DDV
Prijava
Predavatelj:
Doc.dr.sc. Ivona Bago Življenjepis
Vsebina:

1. del delavnice (120 min): postendodontske direktne restavracije

Teoretični del:

- Indikacije za direktne vs. indirektne postendodontske restavracije

- Izdelava kontaktne točke (vrste matric)

- Pomembnost koronare zapore in funkcionalnosti restavracij pri preprečevanju endodontske reinfekcije

- «Stamp tehnika» v rekonstrukciji okluzalne plohe posteriornih zob

-  Izdelava posteriornih restavracij z bulk tehniko

 - Kdaj postavljati zatičke pod direktnimi in indirektnimi restavracijami?

 - Tehnični kriteriji trajnosti postendodontskih restavracij: načrtovanje, kako zagotoviti dobro adhezijo, izbor cementa za zatiček in priprava intrakanalnega ležišča, čas polimerizacije, tehnike poliranja 

Praktični del:

-  Postavljanje zatička in izdelava krna iz bulk kompozitnega materijala

-  Izdelava klase II iz bulk kompozitnega materiala

 

2. del delavnice (60 min): «Style Italiano» tehnika rekonstrukcije klase IV 

Teoretični del:

-   Vrste kompozitov za estetske restavracije sprednjih zob

-   Načrtovanje estetske restavracije

-   Izdelava preparacije

-  Tehnika slojevanja

-  Izdelava morfološke karakterizacije restavracije in poliranje

 

Praktični del:- Izdelava klase IV s tehniko «Style Italiano»