Barva zoba in mobilna fotografija v zobozdravstvu

Delavnica je namenjena vsem zobozdravnikom, ki želijo izpopolniti svoje znanje o osnovnih načelih uspešnega beljenja zob ter komponentah barve zoba in različnih tehnikah za njihovo določanje, tako vizualnih kot tudi najnovejših, digitalnih. V sklopu delavnice bodo ravno tako predstavljene najnovejše metode za spremljanje spremembe barve zoba ob uporabi mobilne dentalne fotografije.
Lokacija: izobraževalni center Interdent Celje
Datum: 21. 8. 2019
Ostali termini:
Trajanje: 5-6h pričetek ob 14.00 uri
Število udeležencev: 10-30
Jezik: hrvaščina
Cena: 122 € z DDV
Prijava
Predavatelj:
izr. prof. dr. sc. Dubravka Knezović Zlatarić Življenjepis
Vsebina:

Vsebina:
Teoretičen del
• barva kot ena najpomembnejših parametrov uspeha v estetskem zobozdravstvu,
• dva načina določanja barve zoba (subjektivno - barvni ključ in objektivno - digitalne naprave),
• beljenje zob kot izključno estetski poseg,
• različne vrste postopkov beljenja zob, glede na etiologijo zabarvanja, vrsto in način uporabe
materiala, postopek beljenja in njegovi končni rezultati,
• sodobna tehnika spremljanja spremembe barve zoba s pomočjo dentalne fotografije (Smile Lite
MDP)

Praktičen del:
• določanje barve zoba z barvnimi ključi Vitapan Classical, VITA Linearguide 3D-MASTER, VITA
Easyshade® Advance V.
• različni klinični postopki beljenja zob ali skupine zob,
• različne tehnike beljenja glede na etiologijo zabarvanja, dolgotrajnost postopka, status zoba oz.
zob in pričakovanja pacienta,
• beljenje na pacientu in izdelava folij za beljenje,
• ocena razbarvanja zob in določitev stopnje kliničnega uspeha z uporabo aparata VITA Easyshade V,
• pridobivanje znanja o uporabi aparata Smile Lite MDP na pacientu.