ArtiCOOLiranje

V današnji sodobni dentalni medicini imamo na voljo velik izbor materialov in ravno tako veliko natančnih načinov izdelave lusk, kron, mostičkov in protez. Vendar, na žalost, prisotnost artikulatorja in obraznega loka v vsakodnevni praksi ne sledi hitremu trendu protetičnih rekonstrukcij, načrtovanju različnih terapij ali diagnostiki. Argument za to je, da le-to ni potrebno, saj naj bi se napake pojavljale v vsakem primeru.
Lokacija: Izobraževalni center Interdent Celje/Sveta Nedelja
Datum: 25. 4. 2020
Ostali termini:
13. 6. 2020
22. 10. 2020
24. 10. 2020
Trajanje: 8 h
Število udeležencev: min. 10
Jezik: hrvaški
Cena: 183,00 € z DDV
Prijava
Predavatelj:
dr. sc. Sanja Štefančić, dr.med.dent. spec. Življenjepis
Vsebina:

Uporaba artikulatorja je kljub temu pomembna, prav tako uporaba obraznega loka, centričnih, ekscentričnih in miocentričnih registracij. Ne glede na to, da so mnejenja deljena, pomembnosti teh pripomočkov ne gre zanemariti.

Artikulator je mehanična naprava za diagnostiko, načrtovanje in oblikovanje okluzije in artikulacije. Posnema funkcijo temporomandibularnih zglobov in jih, skupaj s spodnjo in zgornjo čeljustjo, vodi v vertikalen in horizontalen anterio-posterioni odnos ter simulira kretnje.

Obrazni lok je nekakšen geometrijski kefalometričen pribor, s katerim omogočamo prenos zgornje čeljusti v artikulator. Njegovi pomembni sestavni deli so ušni nastavki, nosni nastavek, suborbitalni nastavek ter okluzalna žlica, ki se v procesu, s pomočjo transferja, prenese na mizico za artikuliranje.

Enodnevni tečaj je namenjen vsem, ki bi želeli obnoviti ali osvojiti osnovna znanja o uporabi artikulatorja in obraznega loka.

Cilj tečaja je podati osnovne veščine pri delu z obraznim lokom in artikulatorjem ter s sistematizacijo vseh tematskih pojmov in napak podati jasen pregled in tako poenostaviti vsakodnevno delo.

Tečaj je razdeljen v dva dela in traja cel dan. Priporočeno je, da sodelujoči na tečaj prinesejo svoj artikulator in obrazni lok, ki ga uporabljajo pri vsakodnevnem delu.

Vsebina: 

  • Uvod v tečaj in osnovna problematika dela, definiranje pojmov,
  • Primerjava dela z in brez obraznega loka,
  • Artikulator – vrste, sestavni deli, način dela, dostopnost na tržišču,
  • Obrazni lok – vrste, sestavni deli, način dela, dostopnost na tržišču,
  • Prenos modela in napake pri delu v odnosu ordinacija – transport –  laboratorij,
  • Praktični del: udeleženci artikulirajo v skupinah,
  • Podelitev certifikatov. 


17.3.2020 - SLO
25.4.2020 - BIH
13.6.2020 - SRB
22.10.2020 - HR (Sveta Nedelja)
24.10.2020 - HR (Dalmacija)