• Mišljenja učesnika
  Interdentovim edukacijama vrlo često prisustvujem, jer su pored teoretskog dijela uvijek poduprta i sa praktičnom radionicom. Zanimljive su edukacije kako o novim materialima i postupcima, tako i predavanja koja samo utvrđuju staro već primjenjivano znanje.
  Domen Gros, dr.dent.med.,
  Ordinacija Gros
  • Mišljenja učesnika
   Dosta novog znanja i iskustva se dobije zato, jer se u manjoj skupini učesnika uspostvi prisan kontakt sa predavačima, koji su uglavnom iskusni predavači i stručnjaci. To pomaže jer predavanjima slijedi još rad na pacijentu.
   Vesna Florjančič, dr.dent.med,
   Ordinacija Florjančič
   • Mišljenja učesnika
    Edukacijskim radionicama u Interdentu vrlo rado prisustvujem, te sam na dosadašnjim dobila dosta novog, prije svega praktičnog znanja, koje mi je pri mom stručnom radu vrlo korisno. Susreti u manjim skupinama su također uvijek vrlo prijatna radi razmjene iskustava, druženja i stvaranje novih poznanstava. Sve pohvale organizatorima, koji vrlo promišljeno izaberu teme radionica i predavače, te skrbe za to da slovensko zubozdravstvo u teoriji i praksi slijedi suvremene trendove struke.
    Tadeja Kramarič-Čizmazija, dr.dent.med.,
    Ordinacija Kramarič-Čizmazija
    • Mišljenja učesnika
     Večinom kada dođem na tečaj skoro nikoga od učesnika ne poznajem. Na kraju sa svima uspostavim kontakte, što te također obogati. Ove godine sam već dva puta bila na tečaju i skoro sigurno ću doći ponovo.
     Vesna Florjančič, dr.dent.med,
     Ordinacija Florjančič
     • Mišljenja učesnika
      Prisustvovala sam edukaciji o relaksacijskim udlagama. Oduševljena sam kako stručnim dijelom, jer sam dobila nova znanja, tako i sa organizacijom-oboje na zavidno visokom nivou.
      Nataša Prunk, dr.dent.med.,
      Ordinacija Prunk

      Tečaj bezmetalne keramike

      Cirkonska konstrukcija slojevana primjerenom keramikom pruža izvrsna rješenja u fiksnoj protetici. Cirkon ima svoje specifi čnosti koje se moraju ispoštovati pri izradi konstrukcije i slojevanju primjerene keramike za cirkon. Kroz teorijsko predavanje biti će predstavljena svojstva cirkonske konstrukcije i keramike. U praktičnom dijelu tečaja fokus će biti na izradi, obradi i mogućnostima bojanja-karakterizacije cirkonske konstrukcije. Često pitanje koje ćemo razjasniti je »chipping« i kako ga izbjeći. Dostupni su svi setovi Vita VM9 keramike i mogućnost individualnog pristupa svakom sudioniku.
      Lokacija: Edukacijski centar Interdent d.o.o.
      Datum: 22. 10. - 23. 10. 2018
      Ostali termini:
      Trajanje: 2 dana
      Broj učesnika: 4 -12
      Jezik: hrvatski
      Cijena: 224€ sa PDV-om
      Prijava
      Predavač:
      Samir Berisalić, dt. Biografija
      Sadržaj:

      Sadržaj tečaja:

      • teorija cirkonske podloge i primjerene keramike Vita VM9
      • obrada cirkona
      • upotreba Effect Linera
      • base dentin i zašto je bitan
      • efekti i njihova svojstva
      • zakoni pečenja keramike na cirkonskoj podlozi
      • obrada i glaziranje uz upotrebu Vita Akzent Plus materijala
      • individualizacija dentina i cakline