Protetika od planiranja do cementiranja, upotreba u svakodnevnom radu

Radionica je namijenjena stomatolozima koji žele naučiti više o dizajnu direktnih i indirektnih restauracija s izradom silikonskog ključa i mock-upa. Prikazana će biti post-endodontska opskrba zuba s kolčićima i bulk kompozitnim materialom.
Lokacija: Edukacijski centar Interdent Celje
Datum: 19. 6. 2018
Ostali termini:
Trajanje: 4h
Broj učesnika: max. 15
Jezik: hrvatski
Cijena: 122 € sa PDV
Prijava
Predavač:
Ivan Škorput, dr.dent.med Biografija
Matej Kuliš dr.dent.med. Biografija
Sadržaj:

Protetika od planiranja do cementiranja, korisna u svakodnevnoj praksi Matej Kulliš dr..dent.med.
• dijagnostička analiza i plan terapije u fiksnoj protetici, Wax Up, Mock-Up,
• tehnike pripreme zuba,
• odredbe o tome kako, kada, zašto; Praktična vježba pri izradi provizorija pomoću silikonskog
ključa na modelu,
• otisne mase i tehnike uzimanja otiska u fiksnoj protetici uz praktičnu vježbu na modelu.

Cementiranje indirektnih restavracija Dr. Ivan Škorput, MD, 3M
Prikaz odgovarajućeg izbora cementa u protetici s naglaskom na kompozitnim cementima i
cementiranje bez-metalnih premaza.

Ukoliko izvršite jednokratnu kupnju potrošnog materijala u vrijednosti od 360 € s PDV-om, tvrtka
Interdent d.o.o. Vam besplatno poklanja polazak na radionicu.