Lege artis punjenja korjenskih kanal u savremenoj endodnciji

Radionica je namijenjena svim dr.dent. medicine koji žele nadopuniti i osvježiti svoje znanje na tu temu.
Lokacija: Edukacijski centar Interdent Celje
Datum: 23. 1. 2018
Ostali termini:
Trajanje: 4h
Broj učesnika: 6 - 15
Jezik: slovenski
Cijena: 183€ sa PDV-om
Prijava
Predavač:
Univ.asist. Maja Marotti, dr.dent.med. Biografija
Sadržaj:

Sadržaj:

  • tehnike punjenje kanala (hladna lateralna kondenzacija, “termafil” metoda, topla vertikalna kondenzacija),
  • prednosti, nedostaci, indikacije, uvjeti, prikladni materijali za različite tehnike punjenja korijenskih kanala.

Praktičan dio:

  • sudionici će na plastičnim modelima, s pripremljenim i proširenim simuliranim kanalima, isprobati sve predstavljene tehnike punjenja kanala.

Poželjno je da svaki sudionik sa sobom ponese ekstrahirane, trepanirane i endodonski proširene zube.