Proizvodi

CAD / CAM

CC DISK Ti2

CC DISK Ti2

CC DISK Ti2

Odabrani proizvodi:
Lista je prazna
Opis proizvoda
CC DISK Ti2 izrađen je od titana 2-og razreda, namijenjen izradi protetskih nadomjestaka ,kao što su krunice, mostovi manjih raspona i jednostavne suprastrukture na implantatima, u CAD/CAM jedinicama za frezanje.CC DISK Ti2 zadovoljava zahtjeve norme EN ISO 22674.

zastupstva