Proizvodi

Materijali za artikulaciju

ARTIKULACIJSKA FOLIJA

ARTIKULACIJSKA FOLIJA

ARTIKULACIJSKA FOLIJA

ARTIKULACIJSKA FOLIJA 8 μ
Odabrani proizvodi:
Lista je prazna
Opis proizvoda

Jednostrano nanesena tanka folija za uporabu u ordinaciji i laboratoriju u dvije različite širine i četiri različite boje.

zastupstva